Mời thầu gói thầu Xây lắp Trường tiểu học Trần Văn Ơn - Xây mới khối lớp học 4 tầng.
Đăng ngày 25-04-2019 09:21

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên gói thầu: Xây lắp.

Tên dự án: Trường tiểu học Trần Văn Ơn - Xây mới khối lớp học 4 tầng.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Nội dung chính gói thầu: Xây dựng mới khối lớp học 4 tầng. Diện tích xây dựng 572,8m. Tổng diện tích sàn 1.167,6m2.

Loại dợp đồng: Trọn gói.

Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

Hình thúc nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 26-4-2019 đến trước 14 giờ ngày 6-5-2019.

Địa điểm: Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giá bán: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 6-5-2019.

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng Séc.

Số tiền bảo đảm: 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng).