Công khai thông tin mua sắm tập trung tài sản nhà nước
Đăng ngày 10-05-2019 08:40

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng (đợt I/2019)

File đính kèm

Các tin khác