Mời thầu gói thầu Xây mới khối lớp học 4 tầng Trường tiểu học Lê Qúy Đôn
Đăng ngày 16-05-2019 03:00

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

Địa chỉ: 1 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

1- Tên gói thầu: Xây mới khối lớp học 4 tầng.

- Loại gói thầu: Xây lắp.

- Gía  gói thầu: 16.842.305.000 đồng (Mười sáu tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm, các chi phí hạng mục chung, chi phí bảo hiểm công trình và các chi phí liên quan khác.

- Nội dung chính của gói thầu: Phá dỡ khối lớp học hiện trạng và xây mới khối lớp học 4 tầng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày thực hiện + 210 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đế hợp đồng.

2- Tên dự án: Xây mới khối lớp học 4 tầng Trường tiểu học Lê Qúy Đôn.

3- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

4- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/một túi hồ sơ.

6-Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ ngày 10-5-2019 đến 15 giờ ngày 20-5-2019 (trong giờ làm việc hành chính).

7- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, cơ sở 2: số 289 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email:khanhlykx@gmail.com.

8- Gía bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng /1 bộ).

9- Đảm bảo dự thầu: 252.634.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu, sáu trămba mươi tư ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tai Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

10- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 20-5-2019.

11- Thời điểm mở thầu: 15 giờ ngày 20-5-2019.

Các tin khác