Mời thầu gói thầu Xây lắp Trường tiểu học Hùng Vương
Đăng ngày 16-05-2019 03:00

Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình xây dự cơ bản quận Hải Châu.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên gói thầu: Xây lắp.

Tên dự án: Trường tiểu học Hùng Vương.

Nguồn vốn: Ngân sách quận Hải Châu.

Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Nội dung chính gói thầu: Xây mới dãy nhà 3 tầng phía tây gồm 17 phòng học chính (tầng 1 là khu đa năng và bếp phục vụ cho việc ăn trưa và sinh hoạt của học sinh) và hành lang nối; khu hiệu bộ, hành chính, thư viên, hội trường, y tế và hành lang nối được bố trí về phía bắc khu vực đất với quy mô 4 tầng.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi; chọn nhà thầu trong nước.

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

Thời gian bán HSMT: Từ 15 giờ ngày 10-5-2019 đến 15 giờ 20-5-2019.

Địa điểm: Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Gía bán: 2.000.000VNĐ.

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 ngày 20-5-2019.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

Số tiền bảo đảm: 130.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Các tin khác