Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, công trình Lát gạch vỉa hè đường Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-05-2019 03:00

Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Xây lắp công trình, công trình Lát gạch vỉa hè đường Võ Chí Công, địa điểm thành phố Đà Nẵng.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, địa chỉ số 606 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 13 giờ 30 ngày 10-5-2019 đến 14 giờ ngày 20-5-2019.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 15 ngày 20-5-2019 tại VP Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 20—5-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 30 ngày 20-5-2019.

Gía bàn hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng /1 bộ).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 VNĐ (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn).

Các tin khác