Công khai thông tin mua sắm tập trung TSNN
Đăng ngày 04-06-2019 03:05

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt I/2019) (File Quyết định kèm theo), và Danh mục 06 gói thầu cụ thể như sau:

DANH MỤC CÁC GÓI THẦU CỦA SỞ TÀI CHÍNH TP ĐÀ NẴNG

STT

Thông báo

mời thầu

Tên gói thầu

Ngày mở thầu

1 20190557322-01 Gói thầu 01: máy vi tính để bàn 12/6/2019
2 20190558132-01 Gói thầu 02: máy tính xách tay 12/6/2019
3 20190558323-01 Gói thầu 03: máy in 12/6/2019
4 20190558634-01 Gói thầu 04: máy scan 12/6/2019
5 20190558705-01 Gói thầu 05: máy chiếu 12/6/2019
6 20190559103-00 Gói thầu 06: máy photocopy 12/6/2019

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác