Mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh.
Đăng ngày 17-07-2019 05:35

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh.

2- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601.

3- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày thiết kế + thời gian giám sát.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6- Thời gian, địa điểm phát hành HSMT: Từ 16 giờ ngày 10-7-2019 đến 16 giờ ngày 30-7-2019 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, số 33 Pasteur, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 0236.3822753.

7- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 (hai triệu đồng).

8- Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 30-7-2019.

9- Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 ngày 30-7-2019.