Mời thầu gói thầu xây lắp kè chính trị sông Vĩnh Điện đoạn qua khu dân cư E2 mở rộng nam cầu Cẩm Lệ (bờ tả) và qua phường Hòa Quý (bờ hữu) (giai đoạn 2)
Đăng ngày 17-07-2019 05:57

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp kè chính trị sông Vĩnh Điện đoạn qua khu dân cư E2 mở rộng nam cầu Cẩm Lệ (bờ tả) và qua phường Hòa Quý (bờ hữu) (giai đoạn 2) thuộc công trình kè chính trị sông Vĩnh Điện đoạn qua khu dân cư E2 mở rộng nam cầu Cẩm Lệ (bờ tả) và qua phường Hòa Quý (bờ hữu).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một bộ hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, số 171 đường An Dương Vương, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 13 giờ 30 ngày 9-7-2019 đến 14 giờ ngày 29-7-2019.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ ngày 29-7-2019 tại Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 29-7-2019.

Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 29-7-2019.

Gía bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 (hai triệu đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày thi công.