Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị lô đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Đăng ngày 06-08-2019 08:40

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính - Cơ quan thường trực của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia thì gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị của lô đất thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số 34, diện tích 1.923m2 tại địa chỉ Thôn Trung Thượng, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại thời điểm ngày 08/02/2018 và ngày 27/4/2018. 

File đính kèm