Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Chợ Hòa Phú (giai đoạn 1)
Đăng ngày 21-08-2019 13:43

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu
Tên gói thầu: Xây lắp công trình.
Tên công trình: Chợ Hòa Phú (giai đoạn 1).
Nguồn vốn: Vốn ngân sách quận Liên Chiểu.
Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Hình thức nhận HSĐT: Đấu thầu không qua mạng.
Thời gian bán HSĐT: 14 giờ 30 ngày 23-8-2019 đến trước 14 giờ 30 ngày 3-9-2019.
Gía bán; 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu, số 168 Nguyễn Sinh sắc, quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3768024
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 3-9-2019.
HSĐT sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 45 ngày 3-9-2019 tại Văn phòng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu.
Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.
Giá gói thầu tối đa không quá: 2.576.989.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng).