Mời thầu gói thầu Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học.
Đăng ngày 15-10-2019 05:24

Tên dự án: Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học

Tên chủ đầu tư: UBND quận Thanh Khê.

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học.

Giá gói thầu: 1.672.088.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, không trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn).

Thời gian bán HSMT: 8 giờ ngày 17 - 10 - 2019 đến trước 14 giờ ngày 31 - 10- 2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Địa chỉ bán HSMT: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng/ bộ).

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 31 - 10- 2019.

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoặc đặt cọc sec bảo chi.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 31 - 10- 2019 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác