Mời thầu gói thầu Xây lắp nâng cấp hệ thống cấp nước tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng
Đăng ngày 18-10-2019 07:46

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 
Địa chỉ: số 1 Thanh Long, Hải Châu, Đà Nẵng.
Tên gói thầu: Xây lắp nâng cấp hệ thống cấp nước tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.
Loại gói thầu: Xây lắp (gói thầu này dành cho nhà thầu và doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
Giá gói thầu: Tối đa không quá 1.686.839.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm và các chi phí hạng mục chung.
Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng đập dâng cao trình đỉnh đập +20.36m; tuyến ống nước thô lấy nước từ đập dâng: khu xử lý; bể lọc và bể lặng; bể lắng,...
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Tên công trình: Cải tạo, mở rộng nhà ở học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
Hình thức đấu thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn/ 1 túi hồ sơ.
Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ ngày 18-10-2019 đến trước 15 giờ ngày 28-10-2019 (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 289 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu, Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, Email: vansybql@gmail.com.  
Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/ bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Bảo đảm dự thầu: 25.302.000 đồng (Hai mươi lăm mươi triệu, ba trăm linh hai nghìn đồng).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 28-10-2019.
Thời mở đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 28-10-2019.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác