Mời thầu gói thầu Thiết kế và xây lắp hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (EC)
Đăng ngày 18-10-2019 07:48

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau: 
Tên gói thầu: Thiết kế và xây lắp hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (EC).
Tên dự án: Cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 575 ngày.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
Thời gian, địa điểm phát hành HSMT: Từ 17 giờ ngày 18-10-2019 đến 17 giờ ngày 7-11-2019 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, số 33 Pasteur, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 0236.3822753.
Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/ bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Thời điểm đóng thầu: Lúc 17 giờ ngày 7-11-2019.
Thời điểm mở thầu: Lúc 17 giờ 10 ngày 7-11-2019.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác