Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị điều hòa không khí
Đăng ngày 18-10-2019 07:48

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời thầu:
Gói thầu: Xây lắp công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị điều hòa không khí.
Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2).
Địa điểm: Phương Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.
Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 15 giờ 30 ngày 18-10-2019 đến 15 giờ 30 ngày 7-11-2019 tại Cơ sở 2 - Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 6 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại/fax: 0236.3833792.
Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ 30 ngày 7-11-2019.
Thời điểm mở thầu: Lúc 15 giờ 45 ngày 7-11-2019.
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn/ hai túi hồ sơ.
Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/ bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày.
Hình thức hợp đồng:
- Xây lắp: Theo đơn giá điều chỉnh.
- Thiết bị: Trọn gói.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác