Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá 233 kiện hàng
Đăng ngày 29-10-2020 09:17

Để thực hiện các thủ tục hồ tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá 233 kiện hàng (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia gửi báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá trị của 233 kiện hàng tại thời điểm ngày 09/12/2019 và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 30/10/2020.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Công ty Tư vấn Thẩm định giá có quan tâm để tham gia chào giá.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT