Giá đất để đầu tư bãi đỗ xe được đề xuất bằng 30% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Đăng ngày 18-03-2021 09:58

Cuộc họp UBND thành phố ngày 18-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã thống nhất thông qua một số  nội  dung quan trọng chuẩn bị trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 17. Trong đó quan trọng nhất là việc bàn bạc cho ý kiếnv ề điều chỉnh bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Với tinh thần tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, khởi công các dự án có quy mô lớn trên địa bàn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua được thời gian khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, việc điều chỉnh bổ sung giá đất cũng như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 được xem xét cơ bản không có biến động nhiều so với giá đất phổ biến thị trường, nhiều mức giá đất và hệ số tính giá đất đã giảm hơn so với mức trước đây. Trên  cơ sở nghiên cứu thống kê tại 63 tỉnh thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá đất TMDV (thời hạn 70 năm) bằng 70% giá đất ở cùng vị trí và giá đất SXKD (thời hạn 70 năm) bằng 50% giá đất ở cùng vị trí và được ban hành bảng giá.  

  Đặc biệt, riêng  đối với các dự án xây dựng công trình công cộng như bãi giữ xe,  nhằm thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư  đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các Nhà đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát thực tế tại  và đề xuất giá đất sử dụng áp dụng cho bãi giữ xe thời hạn 70 năm bằng 30% so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất TMDV cùng vị trí.

UBND thành phố thống nhất thông qua báo cáo của  Sở Tài nguyên và Môi trườngvề việc bổ sung giá đất tại bảng giá đất 2020 - 2024 và điều chỉnh một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố.  Theo đó,  sẽ điều chỉnh, bổ sung giá đất đối với 63 tuyến đường mới đặt tên theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố,  các đường được quy định giá đất tại Bảng giá đất và các đường trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc điều chỉnh về giá đất đối với một số tuyến đường đã được quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND, Sở TNMT cũng đề nghị hầu hết với mức giảm hơn so với trước đây.  

Liên quan đến việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo kết quả điều tra, khảo sát, giá đất phổ biến thị trường hiện nay cơ bản không có biến động nhiều so với giá đất phổ biến thị trường. Có 109 vị trí, tuyến đường có hệ số điều chỉnh giá đất không hợp lý so với các đường lân cận trong cùng khu vực thì được điều chỉnh hệ số giảm khoảng 10% - 20% cho phù hợp với thực tế (97 vị trí, tuyến đường giảm 10%; 12 vị trí, tuyến đường giảm 20%).

Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm nhằm mục đích làm cho việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được phù hợp với giá đất phổ biến thị trường hàng năm, góp phần chống thất thu ngân sách trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Hệ số điều chỉnh giá đất không áp dụng cho các trường hợp thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức; tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên sẽ không có tác động nhiều trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp nêu trên.

 Những nội dung về điều chỉnh bổ sung giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do UBND thông qua lần này sẽ được báo cáo Thường trực HĐND trình ra Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 17.   LH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác