Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng mời chào hàng :

  Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời, thiết bị vui chơi trẻ em

  Thuộc công trình : Đầu tư 5 Trung tâm văn hoá, thể thao xã thuộc huyện Hoà Vang (Hoà Nhơn, Hoà Ninh, Hoà Sơn, Hoà Liên, Hoà Bắc)

            Nguồn vốn :         Ngân sách thành phố Đà Nẵng

Hình thức đấu thầu :        Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán HSYC :   Từ 8 giờ ngày 07-12-2015 đến trước 8 giờ ngày 14-12-2015

Địa điểm bán  HSYC :   Phòng Tài chính Kế toán- Sở VH-TT&DL, tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Giá bán 1 bộ HSYC :   1000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn/bộ)

 Địa chỉ nhận HSĐX :   Phòng Tài chính Kế toán- Sở VH-TT&DL, tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thời điểm đóng thầu :  8 giờ ngày  14-12-2015

       Bảo đảm dự thầu :   15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

HSĐX sẽ được mở : Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14-12-2015 tại Sở VH-TT&DL, tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng