Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu
Đăng ngày 28-05-2021 13:01, Lượt xem: 701

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Cháu, địa chỉ tổ 54 Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 350,9m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Người khiếu nại yêu cầu bồi thường 50% giá đất ở cho diện tích thu hồi 350,9m2; bố trí 2 lô đất tái định cư (mỗi lô 100m2); hỗ trợ cây tre gai cho đủ 8.000.000 đồng và hỗ trợ các khoản chính sách, hộ nghèo, già yếu neo đơn, khó khăn đột xuất số tiền 20.000.000 đồng.

Theo Bản xác nhận nguồn gốc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 14, diện tích thu hồi 350,9m2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô lập ngày 14-3-2017, chủ hộ Hồ Thị Cháu kê khai là đất tự khai hoang trước năm 1975 được UBND phường Hòa Hiệp Nam xác nhận, nội dung: hộ không đăng kỷ kê khai theo Nghị định 64/CP. Đất do UBND phường quản lý theo hồ sơ nhưng gia đình sử dụng đất này trước năm 1975 (đang trồng tre).

Việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bố trí tái định cư đối với các hộ giải toả Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, quận Liên Chiểu tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 4-1-2012 và Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 17-5-2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 44/QĐ-UBND. Cụ thể, tổng số tiền đền bù, hỗ trợ là 28.261.500 đồng, trong đó, hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng cho diện tích 350,9m2, với số tiền 12.281.500 đồng; đền bù cây cối số tiền 5.980.000 đồng;    hỗ trợ công chặt phá 10.000.000 đồng.

Ngày 9-3-2021, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với công dân và kết luận thống nhất với Báo cáo số 767/BC-TTTP ngày 11-12-2020 của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Cháu, địa chỉ tổ 54 Nam Ô 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Xét điều kiện của gia đình, giao Hội đồng BTTH, HT&TĐC đề xuất hỗ trợ, không vượt quá mức 100 triệu đồng, cho hộ bà Hồ Thị Cháu.

Qua rà soát lại vụ việc nhận thấy việc phê duyệt kết quả đền bù trước khi có Quyết định thu hồi đất (Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 của UBND quận Liên Chiểu) là không đúng quy định nên cần phải chấp nhận một phần nội dung khiếu nại. Về các yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư sẽ được xem xét, giải quyết sau khi UBND quận Liên Chiểu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Từ những nhận định nêu trên,UBND thành phố quyết định chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Cháu do việc phê duyệt kết quả đền bù trước khi có Quyết định thu hồi đất. Yêu cầu UBND quận Liên Chiểu rà soát, lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Hồ Thị Cháu theo đúng quy định, đồng thời thông báo kết quả cho công dân được biết.

Các yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư của bà Hồ Thị Cháu sẽ được xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định sau khi UBND quận Liên Chiểu hoàn thành việc rà soát, lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Hồ Thị Cháu theo đúng quy định.

Trong thời hạn 30 kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu bà Hồ Thị Cháu không đồng ý thì được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác