Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Lợi
Đăng ngày 28-05-2021 13:02, Lượt xem: 616

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Lợi khiếu nại việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại số 05 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thể hiện tại Công văn số 5819/UBND-SXD ngày 31-8-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý đơn của ông Trần Văn Lợi.

Cụ thể, ông Trần Văn Lợi cho rằng Quyết định số 7500/QĐ-UBND ngày 27-10-2006 thu hồi nhà số 05 Nguyễn Thái Học đã được thực hiện và hiện nay không còn giá trị pháp lý thi hành; Gia đình ông Lợi biết có Quyết định 7500/QĐ-UBND khi nhận được Thông báo 604/TB TTQLKTN ngày 15-3-2019 của Trung tâm Quản lý và Khai thác Nhà, do đó căn cứ Quyết định 7500/QĐ-UBND để cho rằng nhà số 05 Nguyễn Thái Học đã có quyết định thu hồi và thuộc diện không được bán là không đúng quy định pháp luật.

Không đồng ý với lý do nhà số 05 Nguyễn Thái Học là nhà chung cư và tình trạng nhà hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng với mức độ nguy hiểm cấp D là không đúng, gia đình ông Lợi không bỉết việc thực hiện kiểm định nhà số 05 Nguyễn Thái Học. Năm 2000 và 2006 gia đình ông Lợi đã cải tạo, sửa chữa kiên cố lại nhà ở và đủ điều kiện để sinh sống. 

Theo ông Trần Văn Lợi, gia đình ông có đủ điều kiện được mua nhà số 05 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, theo các quy định về đối tượng được mua nhà ở cũ tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 12-7-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 22-4-2021, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Trần Văn Lợi, tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, ý kiến của ông Trần Văn Lợi và các cơ quan, địa phương liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận thống nhất nội dung Báo cáo số 1393/BC-SXD ngày 3-3-2021 của Sở Xây dựng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lợi đối với việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết đề nghị mua nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước tại số 05 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phổ Đà Nẵng cho gia đình ông Trần Văn Lợi.

Do đó, việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết đề nghị mua nhà cũ thuộc sờ hữu nhà nước tại số 05 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho gia đình ông Trần Văn Lợi là đúng theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 62 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lợi khiếu nại đối với việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết đề nghị mua nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước tại số 05 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho gia đình ông Trần Văn Lợi thể hiện tại Công văn số 5819/UBND-SXD ngay 31-8-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý đơn của ông Trần Văn Lợi.

Trong thời han 30 ngày, kể từ ngày nhận đươc quyết định, nếu ông Trần Văn Lợi không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Đà Nẵng thì ông Trần Văn Lợi có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện UBND thành phố Đà Nẵng tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác