Bệnh viện Đà Nẵng Thông báo mời thầu

Tên gói thầu : Mua sắm hoá chất xét nghiệm, phim X quang và hoá chất, vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Đà Nẵng năm 2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
Hình thức :  Hợp đồng trọn gói

Thời gian bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Từ 9 giờ ngày 29-7-2015 đến trước 13 giờ 30 ngày 18-8-2015.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ mời thầu : Phòng Tài chính- Kế toán, Bệnh viện Đà Nẵng, 124 Hải phòng, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3885140.
Thời điểm đóng thầu: Lúc 13giờ 30 ngày 18-8-2015.
Thời gian mở thầu: Lúc 13giờ ngày 18-8-2015. Tại hội trường Bệnh viện Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác