Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng mời thầu:

Gói thầu : Làm sạch và vệ sinh bệnh viện

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi

 Thời gian bán hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 02-12-2015 đến trước 8 giờ ngày 09-12-2015

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 91 Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

 Giá bán hồ sơ dự thầu : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn)

Thời gian đóng thầu : 8 giờ ngày 09-12-2015

 Thời gian mở thầu: Vào lúc 9 giờ ngày 09-12-2015 tại phòng họp Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 91 Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng