Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) TP Đà Nẵng thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) thành phố Đà Nẵng

- Tên dự án: Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz)

- Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Trung, TP. Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Đà Nẵng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian bán hồ sơ dự thầu: từ 8 giờ 30 ngày 13-3-2014 đến trước 8 giờ 30 ngày 28-3-2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng công trình-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435. Fax: 0511.3837146

- Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Từ ngày 13-3-2014 đến trước ngày 28-3-2014

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: trước 9 giờ ngày 28-3-2014

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 28-3-2014

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10 ngày 28-3-2014

- Địa điểm đóng và mở thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, TP. Đà Nẵng

Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác