Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng thông báo mời thầu

- Đơn vị mời thầu: Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng
 
- Gói thầu: Mua sắm ô-tô 5 chỗ ngồi hiệu Toyota Hilux
 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 12-2-2014 đến 17 giờ ngày 14-2-2014

- Địa điểm bán hồ sơ: Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, 327 Lê Thanh Nghị, TP. Đà Nẵng

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 50 ngày 19-2-2014

- Hồ sơ dự thầu được mở công khai: vào lúc 9 giờ ngày 19-2-2014 tại Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác