Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 08-04-2022 09:56

Cục Thuế thành phố cho biết, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sang hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về phương thức chuyển đổi hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu, Cơ quan Thuế sẽ gửi Thông báo đến địa chỉ thư điện tử (mail) của từng Người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Người nộp thuế căn cứ nội dung Thông báo để thực hiện các bước đăng ký sử dụng, xử lý hóa đơn tồn,…

Đối với các Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn đang sử dụng để được hỗ trợ chuyển đổi.

Đối với Doanh nghiệp, hộ, cá nhân đang sử dụng hóa đơn giấy hoặc chưa sử dụng hóa đơn, Cục Thuế yêu cầu liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố để được hướng dẫn (tham khảo danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://danang.gdt.gov.vn để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp).

Mọi vướng mắc, Người nộp thuế có thể phản hồi qua địa chỉ email cucthuedanang.dan@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử: 0236.3889900 hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác