Chính sách về công dân có hiệu lực từ tháng 5/2021
Đăng ngày 03-05-2022 10:49

Cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành toán; Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa; Quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp, cao đẳng; Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ; Người vi phạm có thể nộp phạt nguội tại công an nơi cư trú…. là những chính sách về công dân có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021- 2030.

Theo đó, Thông tư số 22/2022/TT-BTC quy định mức chi học bổng nhằm khuyến khích, thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành toán được hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8- 2021 của Chính phủ. Cụ thể, học bổng được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học và  sinh viên ngành toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Thông tư số 22/2022/TT-BTC cũng quy định một số nội dung chi đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành toán như: chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành toán, giáo viên môn toán cốt cán, giáo viên trung học phổ thông chuyên toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng giảng viên môn toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra còn chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực toán ứng dụng và toán công nghiệp...

Thông tư số 22/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/5/2022.

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo sửa đổi Quy định tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa.

Theo đó, người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục; có ít nhất ba năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp với môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được biên soạn; là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.

Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 05/5/2022.

Quy định thời gian tối đa hoàn thành học trung cấp, cao đẳng

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo tín chỉ.

Theo đó, thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng quyết định nhưng phải đảm bảo: không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 2 đến 3 năm học; không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học. Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo 3 năm.

Cũng theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH, thời gian tối đa đối với người học cùng lúc 2 chương trình bằng thời gian tối đa để hoàn thành chương trình có thời gian đào tạo dài hơn và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.

Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế được quy định cụ thể trong quy chế đào tạo của trường, do hiệu trưởng quyết định, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thời gian giảng dạy, học tập được thực hiện trong thời gian từ 6 - 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, trừ các nội dung học tập đặc thù phải giảng dạy ngoài thời gian này mới đủ điều kiện thực hiện;

- Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường, do hiệu trưởng quyết định;

- Thời gian giảng dạy, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật về thời gian làm việc.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, Thông tư số 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Cụ thể, tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074

Như vậy, theo Thông tư số 22/2022/TT-BQP, mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Thông tư số 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Người vi phạm có thể nộp phạt nguội tại công an nơi cư trú

Theo Thông tư  số 15/2022TT-BCA của Bộ Công an, từ 21/5/2022, người bị phạt nguội ở huyện khác sẽ không cần phải quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội.

Cụ thể, khi xác minh được người bị phạt nguội mà người đó không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm thì kết quả phạt nguội sẽ được gửi về cho Công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm:

- Gửi cho Công an xã nếu lỗi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã.

- Gửi cho Công an huyện nếu lỗi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã nhưng Công an xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác