Thành phố anh em

  • Bang Nam Úc, Úc
  • Thành phố Salo (Phần Lan)
  • Bang Queensland, Úc
  • Tỉnh Attapu, CHDCND Lào
  • Thành phố Newcastle, Úc
  • Thành phố Kolkata, Cộng hòa Ấn Độ
  • Tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan
  • Tỉnh Champasak, CHDCND Lào
  • Thành phố Hwaseong, Hàn Quốc
  • Thành phố Stuttgart, Cộng hòa Liên bang Đức