Văn bản số 6117/UBND-TH triển khai Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Đăng ngày 08-11-2023 15:24, Lượt xem: 66

Ngày 6-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6117/UBND-TH triển khai Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT