Quay lại
Điện chiếu sáng bị cháy tại khu TĐC Hòa Liên 4
Ngày phản ánh: 07:55
Địa điểm diễn ra: TĐC Hòa Liên 4
Điện chiếu sáng bị cháy tại khu TĐC Hòa Liên 4, cụ thể trước lô 20B2.12 Khu TĐC Hòa Liên 4 thuộc thôn Quan Nam 2 thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, điện đã bị cháy 2 ngày hôm nay. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.
Thông tin xử lý:
Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Ngày: 2023-05-26 11:33:33.0
Nội dung:
Ngày 25/05/2023 Trung tâm đã đề nghi công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng kiểm tra xử lý. Hiện nay đèn chiếu sáng trên đỏ bình thường. Kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!