V/v hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố
Đăng ngày 06-09-2021 16:16
Số văn bản 5688/UBND-ĐTĐT
Trích yếu V/v hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 03/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh khi vào thành phố