V/v kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
Đăng ngày 12-10-2021 16:12
Số văn bản 3184/QĐ-UBND
Trích yếu V/v kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 11/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố