Về việc kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 06:52
Số văn bản 3676/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 17/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Về việc kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng