Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Đăng ngày 23-11-2021 06:53
Số văn bản 347/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 18/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012