Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón đoàn và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 06:53
Số văn bản 3678/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón đoàn và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 17/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón đoàn và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng