V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đăng ngày 29-11-2021 03:50
Số văn bản 7823/UBND-SNV
Trích yếu V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 19/11/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam