Thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
Đăng ngày 28-05-2023 06:10, Lượt xem: 59

Ngày 24-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2645/UBND-CATP, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND thành phố; các sở, ban, ngành; Công an thành phố; BHXH thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng; Cục Thuế thành phố; UBND các quận, huyện quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA ngày 31-3-2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP.

Theo đó, về pháp lý, Sở Tư pháp tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin tại nơi cư trú thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.

Về dịch vụ công, các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hoá hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính, Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố theo lộ trình tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2022 của Chính phủ.

Sở Thông tin và truyền thông căn cứ hướng dẫn của Bộ chủ quản, hoàn thiện việc áp dụng xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sở Y tế tiếp tục đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế trên địa bàn đẩy mạnh việc chuyển dữ liệu giấy khám sức khoẻ qua cổng giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội để triển khai dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp các cơ sở y tế không thực hiện việc liên thông trên, nghiên cứu, ban hành quy định không cho phép các cơ sở này thực hiện khám sức khoẻ.

Về phát triển kinh tế, xã hội, Sở Tài chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Thúc đẩy sử dụng hoá đơn diện tử, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị, cửa hàng bán lẻ...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy việc chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money...) từ ngân sách nhà nước, thực hiện thường xuyên, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời.

Về phát triển công dân số, Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong triển khai Đề ăn 06/CP trên địa bàn thành phố; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân, doanh nghiệp về tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử VNelD và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các quận, huyện đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các cháu học sinh trong độ tuổi, phục vụ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại các cơ sở giáo dục, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Tăng cường, mở các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh diện tử mức 2, hướng dẫn người dân kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNelD thì mới được coi là đã có tài khoản định danh điện tử.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh xác thực thông tin công dân trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác làm sạch, chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, làm giàu dữ liệu dân cư.

Đảm bảo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để kết nối, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chỉnh thành phố phục vụ cung cấp các dịch vụ công, giải quyết TTHC.

Về hạ tầng, đảm bảo an ninh an toàn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra hình mạng, an toàn thông tin, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chng truyền, thiết bị tại Trung tâm hành chính chính thành phố và UBND các quận, huyện; và soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là tình trạng lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân; đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng khi kết nối sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nguồn lực triển khai Đề án 06, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị, địa phương rà soát các hạng mục đầu tư, có hướng dẫn bố trí nguồn kinh phí chi đầu tư hay chi thường xuyên để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND thành phố (qua Công an thành phố, số điện thoại: 0694.260.164) để hướng dẫn, chỉ đạo.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác