Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND thành phố giao Đăng ngày 03-10-2023 15:28
  • Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023 Đăng ngày 03-10-2023 15:23
  • Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản Đăng ngày 03-10-2023 08:41
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 39 Đăng ngày 30-09-2023 16:18
  • Triển khai công tác quản lý tình hình gia súc thả rông trên địa bàn thành phố Đăng ngày 30-09-2023 14:19
  • Tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính Đăng ngày 29-09-2023 20:21
  • Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã Đăng ngày 28-09-2023 20:33
  • Quy định tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài tại trường học Đăng ngày 28-09-2023 17:45
  • Tập trung chỉ đạo ưu tiên cho tăng trưởng Đăng ngày 28-09-2023 14:50
  • Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đăng ngày 28-09-2023 08:32