Thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn trong các dây chuyền sản xuất, sinh hoạt của công nhân, người lao động
Đăng ngày 21-08-2020 14:55

Ngày 19-8, Thành ủy Đà Nẵng ban hành thông báo số 716-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Phó Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các doanh nghiệp đã nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, biện pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Một số doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quan tâm chăm lo, hỗ trợ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống, việc làm, sức khỏe cho người lao động trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chủ quan, lơ là, chưa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và điều kiện lao động, ý thức bảo vệ sức khỏe cho người lao động chưa cao, cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. 

Phó Bí thư đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp giám sát và tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.  Phối hợp với Sở Y tế rà soát, tính toán và triển khai việc khoanh vùng, xét nghiệm trên diện rộng đối với những khu vực, người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao trong các khu công nghiệp. Tăng cường công tác theo dõi, nhắc nhở việc triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp cao và các khu công nghiệp, hạn chế thấp nhât tình trạng lây nhiễm trong doanh nghiệp. Lưu ý, thực hiện nghiêm túc các tiêu chí an toàn phòng chống dịch và quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn trong các dây chuyền sản xuất, sinh hoạt của công nhân, người lao động. 

Hiện nay, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch, trong đó bố trí 1 đoàn kiểm tra tại các khu công nghiệp. Đề nghị Ban Quản lý phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, kết hợp với kiểm tra chuyên sâu và kiểm tra trên diện rộng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo các điều kiện về an toàn, sức khỏe cho người lao động. Qua đó, phản ánh đầy đủ, khách quan về tình hình thực tế đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và cấp thẩm quyền để có biện pháp xử lý nghiêm, chấn chỉnh kịp thời, cần thiết tạm đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch và đảm bảo điều kiện làm việc; xem đây là dịp để đánh giá lại các điều kiện làm việc và thể hiện văn hóa, ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với người lao động.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Phó Bí thư đề nghị Ban Quản lý và các sở ngành rà soát lại và sớm nghiên cứu đề xuất điều chỉnh các văn bản hướng dẫn, quy định chưa hoặc không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, báo cáo cho UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT