Công tác tiêm vaccine COVID-19 ngày 25-6
Đăng ngày 26-06-2022 08:00

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 25-6, các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn thành phố đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 194 người; mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho 333 người; mũi bổ sung (mũi 3) cho 1 người; tiêm 1.582 mũi nhắc lại lần 1 cho các đối tượng không tiêm mũi bổ sung trước đó và tiêm 5 mũi nhắc lại cho các đối tượng có tiêm mũi bổ sung trước đó; tiêm 3.290 mũi nhắc lại lần 2 cho các đối tượng không tiêm mũi bổ sung trước đó.

Liên quan đến việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi theo Kế hoạch số 2801/KH-SYT, đến hết ngày 25-6, các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn thành phố đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 126 trẻ; mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho 7.769 trẻ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT