Lịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các điểm tiêm chủng
Đăng ngày 28-06-2022 16:07

TT

Địa điểm tiêm chủng

Quận, huyện

Đối tượng tiêm chủng

Thời gian

Loại vắc xin sử dụng

1

TTYT quận Ngũ Hành Sơn, 582 Lê Văn Hiến

 

Ngũ Hành Sơn

 

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

25/6/2022-30/6/2022

Pfizer

- Tiêm mũi 1 cho các đối tượng là trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

25/6/2022

Pfizer

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022 và tiêm vét từ 26/6/2022

Moderna

2

Bệnh viện Phụ sản Nhi

Ngũ Hành Sơn

 

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng cho các đối tượng chuyển tuyến do các TTYT quận, huyện

25/6/2022 (Thứ 7 chỉ tiêm buổi sáng)

Moderna

3

Nhà Thi đấu Thể thao 156 Hà Huy Tập

Thanh Khê

- Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-29/6/2022

Pfizer

4

TTYT quận Thanh Khê 62/32 Hà Huy Tập

5

Trạm Y tế phường Chính Gián

6

Trạm Y tế phường Hòa Khê

7

Trạm Y tế phường Thạc Gián

8

Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông

9

Trạm Y tế phường Thanh Khê Tây

10

Trạm Y tế phường Vĩnh Trung

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-29/6/2022

Moderna

11

TTYT quận Sơn Trà – cơ sở 2 (1063 Ngô Quyền)

Sơn Trà

Tiêm chủng liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), lần 2 (mũi 4)

 

25/6/2022

Pfizer

12

Trạm Y tế phường An Hải Bắc (127 Nguyễn Trung Trực)

13

Trạm Y tế phường Phước Mỹ (231A Nguyễn Công Trứ)

14

Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông (01 Nguyễn Trung Trực)

15

Trạm Y tế phường Mân Thái (261 Ngô Quyền)

16

Trạm Y tế phường Thọ Quang (K90/1 Phan Bá Phiến)

17

Phòng tiêm chủng dịch vụ - TTYT quận Liên Chiểu

Liên Chiểu

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-30/6/2022

 

Pfizer, Moderna

18

Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam

19

Ký túc xá phía Tây

Liên Chiểu

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-30/6/2022

Pfizer,  Moderna

 

20

TTYT quận Hải Châu (38 Cao Thắng)

Hải Châu

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-29/6/2022

Moderna

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

25/6/2022-29/6/2022

Pfizer

21

Trạm Y tế phường Thanh Bình

Hải Châu

Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

28/6/2022-29/6/2022

Pfizer

22

Trạm Y tế phường Thuận Phước

23

Trạm Y tế phường Thạch Thang

24

Trạm Y tế phường Hải Châu 1

25

Trạm Y tế phường Hải Châu 2

26

Trạm Y tế phường Nam Dương

27

Trạm Y tế phường Phước Ninh

28

Trạm Y tế phường Bình Hiên

29

Trạm Y tế phường Bình Thuận

30

Trạm Y tế phường Hòa Thuận Đông

31

Trạm Y tế phường Hòa Thuận Tây

32

Trạm Y tế phường Hòa Cường Nam

33

Trạm Y tế phường Hòa Cường Bắc

34

Khoa khám bệnh TTYT quận Cẩm Lệ (02 Trần Quý Hai, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ)

Cẩm Lệ

 

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

25/7/2022-30/6/2022

Pfizer,  Moderna

35

Nhà văn hoá Thể thao quận Cẩm Lệ (1054 Tôn Đản)

36

Trạm Y tế phường Hòa An

Cẩm Lệ

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

- Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

28/6/2022-30/6/2022

Pfizer

37

Trạm Y tế phường Hòa Thọ Đông

38

Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây

39

Trạm Y tế phường Khuê Trung

40

Trạm Y tế phường Hòa Phát

41

Khoa KBCT&HIV/AIDS – TTYT huyện Hòa Vang (Thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang)

Hòa Vang

Tiêm chủng mũi 2 Moderna cho đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi

25/6/2022-29/6/2022

Moderna

42

Trạm Y tế xã Hòa Sơn (Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn)

43

Trạm Y tế xã Hòa Châu (Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu)

44

Trạm Y tế xã Hòa Bắc

-  Tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Tiêm chủng mũi 1,2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

- Tiêm chủng mũi 1,2 cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

25/6/2022-30/6/2022

Pfizer

45

Trạm Y tế xã Hòa Nhơn

46

Trạm Y tế xã Hòa Sơn

47

Trạm Y tế xã Hòa Liên

48

Trạm Y tế xã Hòa Tiến

49

Trạm Y tế xã Hòa Phước

50

Trạm Y tế xã Hòa Khương

51

Trạm Y tế xã Hòa Phong

52

Trạm Y tế xã Hòa Phú

53

Trạm Y tế xã Hòa Ninh

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT