Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ
Đăng ngày 30-06-2022 16:49

UBND thành phố vừa có văn bản số 3508/UBND-SYT về việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương và thành phố về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 của đơn vị, địa phương mình.

UBND các quận, huyện tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp hiệu quả để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nhằm đạt tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và sử dụng có hiệu quả số lượng vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ cho các địa phương.

Tiếp tục huy động lực lượng “đi từng ngõ, gõ.từng nhà, rà từng người” đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng dịch bệnh tốt nhất; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, cơ sở phải gương mẫu trong việc đi tiêm vaccine và vận động người thân đi tiêm vaccine.

Làm việc với các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn (không thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp) để yêu cầu các chỉ doanh nghiệp phải thống kê, cung cấp danh sách chưa tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1, lần 2 để triển khai tiêm chủng kịp thời theo quy định.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng thiết lập các điểm tiêm chủng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tiêm chủng; các đơn vị tiêm chủng cần chủ động, linh hoạt triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho từng đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn trong cung cấp kịp thời các nội dung truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì triển khai đẩy mạnh các giải pháp thông tin, truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phối hợp Sở Y tế làm việc với Viettel chi nhánh Đà Nẵng khắc phục các bất cập trên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 (httsp://tiemchungcovid19.moh.gov.vn); đặc biệt công tác trích xuất dữ liệu các đối tượng đã tiêm chủng; công tác lập và đăng tải danh sách trẻ em từ 12-17 tuổi lên hệ thống để mời tiêm chủng.

Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty tại các khu công nghiệp tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các doanh nghiệp, công ty chịu trách nhiệm nếu xảy ra dịch tại công ty, doanh nghiệp do công nhân, người làm việc không tiêm đầy đủ.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT