Phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 11-2018: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Chiều 19-11, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2018 nhằm nghe báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 10-2018, và giải trình các chuyên đề: “Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và UBND các quận, huyện”, “Công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố”. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.