Thông tin liên hệ

BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng.

Giờ mở cửa: Từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Giá vé: 60.000 đồng/người/01 lượt tham quan.

(Các trường hợp miễn, giảm thu phí vui lòng liên hệ Bảo tàng để được thông tin chi tiết).

Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính: (84-236) 3574 801

  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT