Lịch tổ chức tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT