Hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã trước ngày 10-4
Đăng ngày 02-04-2021 09:55

Ngày 2-4, ông Trà Văn Thứ - Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thư ký Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Hòa Vang cho biết, tính đến ngày 31-3, đã tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 5/5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố cư trú trên địa bàn huyện; 30/65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 228/606 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã của huyện Hòa Vang sẽ được hoàn thành trước ngày 10-4.

Theo đó, tính đến 17h ngày 14-3, UBBC huyện đã nhận được 65 hồ sơ ứng cử; UBBC 11 xã đã nhận được 606 hồ sơ ứng cử. Tất cả các hồ sơ ứng cử đều do cơ quan, đơn vị giới thiệu, không có hồ sơ tự ứng cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện đã ban hành kế hoạch và lịch trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của nơi cử tri cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. UBMTTQVN cấp xã cũng đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 606 người ứng cử đại biểu HĐND huyện.


Pa-no tuyên truyền về công tác bầu cử được đặt trước trung tâm hành chính huyện Hòa Vang

Ông Trà Văn Thứ cho biết thêm, toàn huyện Hoà Vang có 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 3 đơn vị bầu 5 đại biểu, 4 đơn vị bầu 4 đại biểu, 1 đơn vị bầu 3 đại biểu. Đồng thời, toàn huyện sẽ có 95 đơn vị bầu cử HĐND xã.

Để chuẩn bị tốt cho bầu cử, công tác tuyên truyền cũng được huyện Hòa Vang tập trung triển khai. Theo đó, UBND huyện Hòa Vang đã xây dựng chuyên trang về bầu cử tại địa chỉ http://hoavang.danang.gov.vn/baucu-nk-2021-2026; thành lập Tiểu ban tuyên truyền; Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền các nội dung về bầu cử trên sóng phát thanh với 2 chuyên mục “Hỏi – đáp về thông tin bầu cử”; đăng tải các văn bản, nội dung về bầu cử trên website của huyện và trang fanpage “Bồ Câu Trắng”.

Tiểu ban tuyên truyền cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để toàn thể người dân nắm bắt được thông tin về ngày bầu cử và các nội dung cơ bản của Luật bầu cử. Qua đó, phát huy quyền và trách nhiệm của công dân với cuộc bầu cử lần này. 

Bên cạnh đó, UBND các xã tiếp tục rà soát danh sách cử tri, viết thẻ cử tri đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời thời gian niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13-4-2021.

UBBC huyện đã chỉ đạo cho Tiểu ban An ninh, trật tự, y tế và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Qua rà soát, tính đến ngày 18-3 toàn huyện Hòa Vang có 107.038 cử tri. Trong đó có 53.017 cử tri nam, 54.021 cử tri nữ.

Cụ thể, có 104.221 cử tri bầu đủ 4 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã); 1.856 cử tri bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện); 961 cử tri bầu 2 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố).

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT