Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy
Đăng ngày 22-12-2019 07:43, Lượt xem: 156

Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT