Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-09-2020 08:40, Lượt xem: 58

Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT