Kế hoạch số 7950/KH-UBND ngày 2/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2025
Đăng ngày 10-12-2020 08:40, Lượt xem: 46

Kế hoạch số 7950/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2025, cụ thể như sau:

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT