Đà Nẵng được bình chọn là địa phương tiêu biểu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia
Đăng ngày 15-07-2022 17:09

Tại sự kiện Hội thảo khọa học về tự động hóa, chuyển đối số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và.Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards năm 2022, Đà Nẵng là một trong sáu địa phương được ghi nhận những thành công tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai chủ chương cuộc cách mạng công nghiệp 4,0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Sự kiện Hội thảo khọa học về tự động hóa, chuyển đối số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và.Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards năm 2022 đã được tổ chức ngày 15/07/2022 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội,  do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuât Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số thưc hiện với sự bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.  Đây là năm thứ I, Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, các doanh nghiệp nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số.

 Trải qua 3 tháng triển khai chương trình và tiếp nhận thông tin đăng ký từ các cơ quan, tổ chức/ doanh nghiệp, Ban tổ chức đã nhận được 156 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành phần theo cơ cấu chương trình. Kết quả , Ban tổ lựa chọn 35 doanh nghiệp với 48 Sản phẩm, giải pháp số được trao tặng và tuyên dương theo các hạng mục cùng tiêu chí đánh giá bình chọn gồm: TOP Doanh nghiệp công nghiệp 4.0;  TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo và TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0.

                                                                               

Và đặc biệt với sự tham gia nhiệt tình từ các cơ quan, chính quyền địa phương, đã có 6 UBND Tỉnh/ Thành phố được ban tổ chức ghi nhận những thành công tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai chủ chương cuộc cách mạng công nghiệp 4,0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, BÌnh Dương, Huế, Ninh Bình.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT