Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay thực hiện chuyển đổi số: Bài 1: Trọng trách của Đoàn thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số
Đăng ngày 23-10-2022 11:47

Với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách xây dựng lực lượng nòng cốt, hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố thông minh”.

Với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách xây dựng lực lượng nòng cốt, hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố thông minh”.

Chuyển đổi số được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cũng như trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND thành phố giao Thành Đoàn tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số cho Đoàn thanh niên; xây dựng Đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số.

Đồng thời, giao Đoàn thanh niên thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích của thành phố. Từ thực tiễn hoạt động Đoàn, nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ứng dụng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, giải quyết các bài toán về phát triển thành phố.

Cùng với Đề án Chuyển đổi số, từ tháng 4-2022, các quận, huyện, xã, phường đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 5 thành viên, trong đó có ít nhất 2 đoàn viên thanh niên. Lãnh đạo Tổ dân phố làm Tổ trưởng và 1 đoàn viên làm Tổ phó.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số đến các hộ gia đình trong thôn, khu phố.

Lồng ghép vào các buổi tuyên truyền, các thành viên sẽ hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số như Y tế, Giáo dục, Chính sách xã hội,…

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Lê Công Hùng: “Chúng ta cần xác định rằng, người trẻ không thể đứng ngoài sự vận động chung mà phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà”.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng cho rằng, cần đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số, khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin.

Từ đó, góp phần vào quá trình phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, thúc đẩy thanh niên Đà Nẵng trở thành lực lượng tiên phong, đi đầu trong xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thành Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn chủ chốt và các đoàn viên thanh niên.

Tháng 6 vừa qua, Thành Đoàn phối hợp VNPT Đà Nẵng tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt là các Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên 56 xã, phường.

Tại buổi tập huấn, các bạn được trang bị kiến thức về chuyển đổi số; các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số; ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, được hướng dẫn thực hiện các giải pháp chuyển đổi số như: chữ ký số Smart CA, hệ sinh thái tài chính số toàn diện VNPT Money,...

Tháng 92022, Thành Đoàn tiếp tục tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng số cho các Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm trang bị các đoàn viên các nội dung: Tổng quan về Tổ công nghệ số cộng đồng; các nhiệm vụ, chỉ tiêu, dịch vụ chính quyền số mà Tổ công nghệ số cộng đồng cần triển khai tại Đà Nẵng.

Song song đó, các đoàn viên được hướng dẫn cách thức sử dụng nền tảng công dân số MyPortal; phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng giới thiệu, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số; cách sử dụng Cổng Dịch vụ công thành phố; giới thiệu, hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử;…

Một sự kiện có tầm quan trọng, nhằm tạo nền tảng vững chắc, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Đoàn Thanh niên, Thành Đoàn và VNPT Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.

Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng đánh giá: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Thành Đoàn và VNPT Đà Nẵng nhằm phát huy tối đa thế mạnh của 2 bên, huy động nguồn lực để hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ Chuyển đổi số tại Thành đoàn Đà Nẵng. Đồng thời, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho xã hội”.

Theo biên bản ký kết, trong lĩnh vực Chuyển đổi số, hai bên sẽ phối hợp xây dựng lộ trình tổ chức, truyền thông, đào tạo về Chuyển đổi số cho tất cả đoàn viên thanh niên; 100% đoàn viên cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán số VNPT Money; VNPT xây dựng gói cước chữ ký số thông minh SmartCA ưu đãi cho cán bộ Đoàn và đoàn viên có yêu cầu;…

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp triển khai hiệu quả nội dung hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân.

Những hoạt động nói trên đã mở ra những điều kiện hết sức thuận lợi để Đoàn thanh niên trực tiếp tham gia vào chuyển đổi số, chung tay cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố thông minh”, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống người dân.

MAI QUANG – THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác