Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 4-2023: "Chợ không dùng tiền mặt"
Đăng ngày 24-04-2023 10:14, Lượt xem: 333

Chợ 4.0 là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn thành phố.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác